In het voorjaar hebben we met u gedeeld dat het Coöperatief Boomregister het initiatief heeft genomen om naast het Boomregister een Landschapselementenregister in te richten, te vullen en te onderhouden, eventueel vooruitlopend op latere overheidsinitiatieven.

Zoals van een coöperatief verwacht mag worden doen we dit natuurlijk niet alleen. We nodigen iedereen die het landschap een warm hart toedraagt van harte uit om met ons mee te doen. Meer informatie over hoe u mee kunt doen vindt u hier:  https://landschapselementenregister.nl/bijeenkomst/.

Vanaf nu is het tevens mogelijk om een financiële bijdrage te leveren in de vorm van hoedsterbewijzen. Met een hoedsterbewijs krijgt u t/m eind 2024 toegang tot het register. De financiële bijdrage wordt gebruikt voor het verder operationaliseren van het Landschapselementenregister, inclusief de uitwisseling met externe organisaties. Lees hier meer over het Hoedsterlidmaatschap:https://landschapselementenregister.nl/hoedsterlidmaatschap/

Posted in: