Op dinsdagmiddag 11 april 2023 nodigen we u van harte uit voor de start van het landschapselementenregister! Het Boomregister heeft in samenwerking met vele anderen het initiatief genomen om tot deze start over te gaan gezien het grote belang van betrouwbare informatie over het Nederlandse cultuurlandschap. Als Boomregister willen we u graag meenemen in de achtergrond, hoe we de (nabije) toekomst voor ons zien, en hoe u zelf mee kunt doen!

De middag zal er in grote lijnen als volgt uitzien.

  •  Welkom

  • De waarde van het landschap gezien voor verschillende stakeholders

In het tweede deel hebben we het over de volgende onderwerpen:

  • Het beheer/organisatie van het register

  • Gebruik van data ingewonnen door de ‘crowd’

  • Kritische succesfactoren van een landschapselementenregister

  • Hoe kan mijn organisatie een bijdrage leveren?

Binnenkort wordt het definitieve programma bekend gemaakt, en kunt u zich registreren voor de bijeenkomst. Hierover later meer!

Locatie:               Campus Wageningen University (Atlas 1 en 2)

Datum:               11-04-2023

Tijd:                     13:00 tot 17:00

Posted in: