Bijeenkomst

Presentatie Landschapselementenregister

Dinsdag 11 april heeft het Boomregister het landschapselementenregister gepresenteerd. De presentatie van het landschapselementenregister is hier te downloaden: Presentatie Landschapselementenregister

Ik doe mee!

Naast inspirerende presentaties is er gediscussieerd over verschillende onderwerpen, en zijn aanwezigen gevraagd of en zo ja op welke wijze organisaties een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling. Op deze pagina kunt u uw interesse om mee te doen kenbaar maken.

Ik ben geïnteresseerd om op de volgende manier mee te doen (meerdere keuzes mogelijk):

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Meedenken/sturen in werkgroepjes (zie toelichting onderaan pagina)
Naam
Email

Werkgroepen: 

Community

  • Community building
  • Samenwerking/uitwisseling met bestaande en toekomstige initiatieven
  • Samenwerking/uitwisseling met belanghebbenden

Inhoudelijk

  • Type en definitie van elementen
  • Datamodel
  • Kwaliteitscontroles
  • Use cases

Organisatieontwikkeling

  • Dagelijks bestuur
  • Financiering