Hoedsterlidmaatschap Coöperatief Boomregister U.A.

Waarom Hoedsterleden?

Naast het Boomregister is in Nederland een Landschapselementenregister van belang. Er is nu immers geen landsdekkende uniforme registratie van de kleine elementen. Deze elementen vormen ons landschap, zijn het thuis is van het overgrote deel van Nederlandse natuur en gaan nog steeds achteruit. Naast de houtige/opgaande elementen (hagen, houtwallen, singels, enz.) gaat het om blauw/groene elementen (waterkanten), bermen (wegkanten) en kruidenstroken (akkerranden).

Het Boomregister heeft het initiatief genomen om dit Landschapselemententregister in te richten, te vullen en te onderhouden, eventueel vooruitlopend op latere overheidsinitiatieven.

Er is recent een businessplan gemaakt om de initiële stappen te zetten en voor eind 2024 een eerste versie te realiseren en die onderhoudbaar te maken. Naar analogie van het Boomregister zou het onderhoud van het register na 2024 zichzelf moeten bedruipen, door een bijdrage te vragen van die bedrijven en overheden die de informatie in het Register in hun werk gebruiken. (Ander gebruik is zoveel mogelijk kosteloos.) Voor deze 1e fase is opstartgeld nodig, volgens plan circa 400.000 Euro. Het businessplan voor het Landschapselementenregister vindt u hier.

We vragen u om hoedsterlid van het Boomregister te worden en met het aankopen van één of meer hoedsterbewijzen ons de financiering te verschaffen om het Landschapselementenregister te kunnen realiseren. Tevens worden uw inhoudelijke bijdrage en deelname bijzonder op prijs gesteld.

Wat krijgt een hoedsterlid van het Boomregister

Een hoedsterlid krijgt bevoegdheden in de Coöperatie die in de statuten omschreven zijn, zie hieronder, maar zonder enige aansprakelijkheid. Ook krijgt een hoedsterlid toegang tot alle informatie die in de projectgroep(en) wordt geproduceerd. Bovendien wordt al in 2023 de eerste gedeelten van het on-line register ontsloten. Een hoedsterlid heeft daar volledige toegang toe tot eind 2024. Na 2024 gaan we een nieuwe fase in met het register en wordt het gebruik door iedereen van de data definitief ingesteld uitgaande van het doel: ‘Zo open en zo goed mogelijke informatie over landschapselementen in Nederland’. Een hoedsterbewijs is ‘non-refundable’ en kun je zien als een stimuleringsbijdrage waarmee het register wordt aangelegd en waar je data voor ontvangt en inbreng kunt leveren.

Het hoedsterlidmaatschap van de Coöperatie

In de statuten van 2014 van het Coöperatief Boomregister Uitgesloten Aansprakelijkheid’ worden naast de gewone leden (boomeigenaren en dienstverlenende leden) ook financierende leden of hoedsterleden benoemd. Een organisatie of persoon wordt hoedsterlid door het kopen van één of meer hoedsterbewijzen (à 10.000 Euro per stuk). De statuten vindt u  hier.

Het hoedsterlidmaatschap geeft het lid een beperkt stemrecht:

  • Er is wel spreekrecht, maar geen stemrecht in de Algemene Leden Vergadering
  • Sommige besluiten (statuutswijziging/doelstelling/hoedsterleden/geldmiddelen vereisen voorafgaande toestemming van de hoedsterleden. Dit om te vermijden dat de bedoeling en de invulling van het hoedsterlidmaatschap of van de coöperatie op zich verandert wordt zonder dat het hoedsterlid dat kan voorkomen.

Ik doe mee!

Laat dan hieronder uw gegevens achter en we komen zo snel mogelijk bij u terug!