Marketing NEO

Author Archives

  • Hoedsterlidmaatschap

    In het voorjaar hebben we met u gedeeld dat het Coöperatief Boomregister het initiatief heeft genomen om naast het Boomregister een Landschapselementenregister in te richten, te vullen en te onderhouden, eventueel vooruitlopend op latere overheidsinitiatieven. Zoals van een coöperatief verwacht mag worden doen we dit natuurlijk niet alleen. We nodigen iedereen die het landschap een [...]
  • Bossenstrategie

    Bossenstrategie

    In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Doel is een toename van zo’n 37.000ha aan bos in 2030, waarvan zo’n 15.000ha binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN).