Nieuws

  • Hoedsterlidmaatschap

    In het voorjaar hebben we met u gedeeld dat het Coöperatief Boomregister het initiatief heeft genomen om naast het Boomregister een Landschapselementenregister in te richten, te vullen en te onderhouden, eventueel vooruitlopend op latere overheidsinitiatieven. Zoals van een coöperatief verwacht mag worden doen we dit natuurlijk niet alleen. We nodigen iedereen die het landschap een [...]
  • Save the date

    Op dinsdagmiddag 11 april 2023 nodigen we u van harte uit voor de start van het landschapselementenregister! Het Boomregister heeft in samenwerking met vele anderen het initiatief genomen om tot deze start over te gaan gezien het grote belang van betrouwbare informatie over het Nederlandse cultuurlandschap.