Vergunningverlening en handhaving

Om het landschap in stand te houden is het niet toegestaan om zomaar een willekeurige boom te kappen.

In veel gevallen is daar een vergunning voor nodig. Voor de besluitnemers is het vaak moeilijk om te bepalen wat de waarde van een boom of landschapselement is. Als gevolg worden er nog steeds op grote schaal bomen gekapt die onderdeel uitmaken van een historisch netwerk. Het landschapselementenregister helpt inzicht te geven in welke elementen cruciaal zijn voor de dooradering van een gebied.

Posted in: