Input voor landschapsmodellen

Steeds vaker wordt het landschap zo realistisch mogelijk nagebouwd in een digitale omgeving, ook wel digital twin genoemd.

Voor de herkenbaarheid van het landschap maakt het echter nogal uit of het bijvoorbeeld om een hoge bomenrij of een dikke houtwal gaat. Door deze informatie mee te nemen in het model ziet het er nog realistischer uit, en kunnen stakeholders betere beslissingen nemen.

Posted in: