Input voor validatie in het veld

Vanuit onder meer landschapsorganisaties worden er in het veld inventarisaties uitgevoerd om de aanwezigheid en kwaliteit van landschapselementen in beeld te brengen.

In veel gevallen wordt vanaf nul opgebouwd zonder daarbij gebruik te maken van input data. Door data uit het landschapselementenregister te gebruiken kan er veel gerichter worden geïnventariseerd. Bijvoorbeeld door enkel locaties te bezoeken waarvan het aannemelijk is dat er iets is veranderd of aanvullende informatie over bijvoorbeeld vitaliteit of soorten gewenst is.

Posted in: