Productbeschrijving

De gegevens in BoomBasis voldoen aan de volgende eisen:

  • We gebruiken ieder jaar tenminste een hoogtemodel en vijf a zes zeer gedetailleerde satellietbeelden van heel Nederland. Als er ‘verse’ beelden zijn dan wordt Boombasis binnen 4 maanden geactualiseerd. We nemen nieuwe of verdwenen bomen pas over als we als we voldoende zeker zijn, soms wachten daarmee dus tot een volgende opname.
  • Het boomkronendek is voor meer dan 95% volledig, en minder dan 2% van de objecten worden onterecht als boomkroon gezien. Voor kleine bomen (minder dan 9 m hoog en minder dan 4 m kroondiameter) is de volledigheid geringer.
  • Een berekening van de boomhoogte waarbij van 90% van de boomobjecten de hoogte met een nauwkeurigheid van 1,50 meter is bepaald (2*sigma). De boomhoogte is omschreven als het hoogteverschil tussen het vlak waar de stam de grond raakt en het zwaartepunt van de bovenste takkenkrans. Ook hier geldt dat de garantie niet van toepassing is daar waar boomobjecten dienden te worden gevormd uit bomen van minder dan 9 m hoog en met een kroondiameter van minder dan 4 m.